Följ oss på sociala medier! Instagram

Nyheter

Senaste nytt kring vad som är aktuellt på samhällsvetarsektionen

Vi söker mottagningskoordinator inför höstens mottagning!

Gillar du att se till att saker händer och att hjälpa nya studenter att förstå sig på studentlivet?

Vakanta poster

Vi söker studenter till följande organ:

Nu söker vi drivna studenter som vill arrangera vårens Kårval!

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårvalet. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ.

Studentrepresentanterna kvalitetssäkrar din utbildning.

Under Götaveckan vill vi berätta lite mer om de frågor som Göta studentkår arbetar med. Följande intervju är från våren 2017.

Bli studentrepresentant!

Vi har sedan tidigare utlyst lediga studentrepresentantsuppdrag för universitetsgemensamma organ.

Beök på Linköpings Universitet

StuFF

En kylig oktobermorgon åkte Göta Studentkårs samhällvetarsektion till Linköping för att besöka deras samarbetspartners inom SAMband, vilket består av Lunds Samhä

Var med och gör studenternas röst hörd i universitetsgemensamma organ!

Göteborgs universitet utlyser varje år platser i de universitetsgemensamma organ som studenter har rätt att delta i.

Öppet brev till samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Situationen på Annedalsseminariet på Campus Linné, samhällsvetenskapliga fakulteten, är ohållbar.

Lediga förtroendeuppdrag inom Göta studentkår

För att Göta studentkår skall fungera optimalt behöver vi engagerade studenter i en mängd olika råd, styrelser, organ och projektgrupper.

Sidor