Göta studentkår finns även på: Instagram

SG Fysik

Studentgruppen för Fysik representerar de studenter som går Fysikprogrammet och Sjukhusfysikprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi som sitter i styrelsen är själva studenter på fysikinstitutionen, och det är vi som för er talan inför institutionen och kåren. Så om ni är missnöjda (eller nöjda!) med något gällande kursutbudet, tentorna, föreläsarna, studiemiljön eller något helt annat, så kan ni med fördel gå genom oss, antingen via vår email, sgfysik@gmail.com, vår facebooksida, eller genom att komma på våra veckomöten som hålls på onsdagar i Forskarhuset på campus Johanneberg. Utöver att måna om utbildningen tar vi även hand om vår lunchlokal, Hilbertrummet, där vi ibland arrangerar trevligheter som filmkvällar, bakdagar och räknestugor, samt givetvis vårt populära julbord, allt för att du som fysik- eller sjukhusfysikstudent skall få en så bra studietid som möjligt.

 

Sg Fysiks styrelse består av:
Ordförande: Felicia Hultqvist
Kassör: Katja Smits
Sekreterare: Louise Rosenqvist
Vice Ordförande: Ossian Lundgren
Hilbertansvarig: Anthony Teicther

Studentrepresentanter:
        Institutionsrådet - Anton Krouthén, Robin Persson, Fabian Årén (suppleant)
        Studentarbetsmiljöombud (SAMO) - Robin Persson
        Programråd för kandidatprogrammet - Fredrik Hellström