Följ oss på sociala medier! Instagram

Sektioner

Välj den sektion som du vill bli medlem i eller som du vill läsa mer om.

För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl. 

 

For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc.

Here at the IT-section, we take care of all students studying at the IT faculty, both at campus Lindholmen and at campus Johanneberg.

För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.

För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.

För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.